ÜLDSÄTTED

Mesiroos OÜ registrikood 16124098, aadress Väiksevälja talu, Venevere küla, Viljandimaa 70511 (edaspidi “meie”, või “müüja”), veebiaadressiga: https://www.mesiroos.ee/ (edaspidi “veebileht”), avalikustab käesoleval lehel oma e-poe kasutus- ja müügitingimused.

KASUTUS JA MÜÜGITINGIMUSED

 • E-poest on võimalik osta interneti teel vaid neid kaupu, millel juures on näha link “Osta”. Kauba hind või kauba saadavus võib reaalajas ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne vastavate tingimuste muutmist, kehtivad ostjale tellimuse hetkel kehtinud lepingutingimused.
 • Meil on õigus e-poe vahendusel sõlmitud lepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata, kui kaup on laost otsa saanud, kui kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu. Kui e-poel ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa.

OSTMINE

 • Ostukorvi lehel saab tellija soovi korral muuta ostukorvi sisu. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis klikkida nupul „Vaata ostukorvi“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele. Pärast nõutud andmete sisestamist tasub Klient Toote eest internetipanga pangalingi vahendusel ning  kinnitab tellimuse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.
 • Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse toodetest. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi kord nädalas peale müüja pangaarvele tellimuse eest tasutava summa laekumist.
 • Pärast Toote eest tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

MAKSEVIISID

 • E-poes saab maksta valitud kauba eest arvega, läbi Maksekeskuse Eesti pangalinkide (Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop), Läti pangalinkide (Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor), Leedu pangalinkide ( Swedbank, SEB ja Luminor), Soome pangalinkide (Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki) või krediitkaardiga. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele.
 • Kõik e-poes tehtavad tehingud arveldatakse eurodes. Juhul kui tellimuse eest ei tasuta 5 tööpäeva jooksul alates tellimuse tegemisest, siis on meil õigus tellimus tühistada.

KOHALETOIMETAMINE

 • Kaup toimetatakse tarbijani võimalusel pakiautomaadi teenuse kaudu. Soovi korral võib tarbija kaubale ka ise järgi tulla, leppides selles eelnevalt müüjaga kokku.
 • Kaup tarnitakse üldjuhul pakiautomaati 5 tööpäeva jooksul.  Toote kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse Klienti SMS teatega,  mis sisaldab uksekoodi, pakiautomaadi asukohta ning hoiutähtaja lõppu. Automaadid on avatud 24 tundi. Toodet hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva.
 • Pärast nimetatud tähtaja lõppu saadetakse Toode tagasi E-poele. Klient on kohustatud säilitama eelpool nimetatud SMS teate kuni 14-päevase tagastusperioodi lõpuni.
 • Juhul, kui Klient on tellimuse  vormistanud nädalavahetusel (ajavahemikul reedel pärast kella 13.00 kuni esmaspäeval kella 09.00-ni) või riigipühal, hakkab 5 tööpäeva tähtaeg kulgema nädalavahetusele või riigipühale järgneval esimesel tööpäeval kell 09.00.
 • Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel.
 • Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või  -õigsusest.

TOOTE TAGASTAMINE

 • Kliendil on õigus tehingust 14 päeva jooksul taganeda ja tellitud Toode ümber vahetada või tagastada. Nimetatud 14 päevane tähtaeg hakkab kulgema arvates Toote valitud pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest.Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis.
 • Klient on kohustatud alles hoidma müügipakendi, arve ja saatelehe. Probleemide ilmnemisel edastab klient originaalpakendis kauba koos dokumentidega ja tagastuslehega müüjale.
 • Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta tarbijal kui tagastamise põhjus ei tulene müüja süüst. Kui tagastatavatel kaupadel on defekt, mille eest müüja ei vastuta, siis on müüjal õigus teha tasaarvestus kauba vähenenud väärtuse ja kauba eest tasutud summa vahel.
 • Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu seda lubatakase tavapäraselt poes teha.
 • Kauba tagastamiseks tuleb saata e-kiri aadressil [email protected]Kirjas peab olema järgmine info: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa tagastatakse ostja arveldusarvele viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse saamisest.

Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

 • Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.
 • Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui: – e-poel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, – parandamine ebaõnnestub, – e-poel ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, – kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 • Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu. Kõik vaidlused lahendatakse eesti seaduste alusel eesti kohtus või sobivas kohtuvälises asutuses.
 • Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul, mis ei vasta pakutud näidisele või on puudustega, esitada kaebus ning kaup tagastada.
 • Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Puuduse tekkimisel on esimese kuue kuu jooksul puuduse tõendamiskohustus kauplejal, ülejäänud 1,5 aasta jooksul tarbijal. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud meie e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

 • E-poest müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
 • Võlaõigusseaduse §-st 222 lg-s 1 sätestatust tulenevalt on Kliendil õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral nõuda Toote parandamist või asendamist. Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö- ja materjalikulud, Müüja.
 • Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).
 • Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse, Tarbijakaitseametisse ja/või tarbijakaebuste komisjoni.

VASTUTUS

 • Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.
 • Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.